HENKILÖTIETOLAIN 10 §:N MUKAINEN REKISTERISELOSTE.

Privacy policy

Tämä on Euroopan Unionin yleisen tietosuoja-asetuksen (EU 2016/679) mukainen seloste henkilötietojenkäsittelytoimista, jotka liittyvät eFATBIKE.FI-verkkopalveluun.

 

Rekisterin nimi

eFATBIKE.FI asiakasrekisteri

 

Rekisterinpitäjä

Winterent Oy, Keskuskuja 2 A, 99130 Sirkka
Puhelin: +358 44100400
Sähköposti: rent@winterent.fi
Y-tunnus: 2870386-7
Rekisterinpitäjän edustaja: Jarmo Kalevi Pääkkönen

 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja käsitellään eFATBIKE.FI-verkkopalvelun käyttäjärekisterin ylläpitämiseksi ja
Rekisterinpitäjän ja rekisteröidyn välisen sopimuksen täytäntöön panemiseksi. Henkilötietoja voidaan
käsitellä myös rekisteröidyn asiakassuhteen perusteella asiakassuhteiden hoitamiseen ja muuhun
yhteydenpitoon.

Rekisterissä käsiteltäviä osto- ja asiointitietoja sekä sijaintitietoja voidaan käyttää myös profilointiin ja
markkinointitoimenpiteiden sekä asiakasviestinnän kohdentamiseksi. Henkilötietoja voidaan käsitellä
myös uutiskirjeen lähettämisen yhteydessä, jos henkilö on antanut suostumuksen sähköpostiosoitteensa
käyttämiseksi tässä yhteydessä.

 

Rekisterin tietosisältö

Rekisteri voi sisältää seuraavia käyttäjän itse antamia tietoja käyttäjästä:
• Etunimi
• Sukunimi
• Sähköpostiosoite
• Puhelinnumero
• Kieli

Rekisteri voi sisältää myös seuraavia palvelun käytöstä kerättyjä tietoja:
• Ostohistoria, mm. tilatut tuotteet ja palvelut sekä niiden hinta- ja sijaintitiedot
• Toimitustiedot, kuten valittu toimitustapa ja toimitusosoite
• Verkkokaupan käyttö- ja selaustiedot sekä päätelaitteen tunnistetiedot

Tunniste-, yhteys- ja maksutietojen antaminen on pakollista ostaessasi eFATBIKE.FI-verkkopalvelun
kautta.

 

Evästeiden käyttö

Evästeet ovat verkkosivuston lähettämiä pieniä tiedostoja, jotka sivuston käyttäjä tallettaa koneelleen ja lähettää sivustolle takaisin palatessaaan sivustolle.

Evästeiden avulla keräämme tietoa sivustojen vierailijoista. Kerättyjä tietoja ovat mm. IP-osoite, selainohjelmisto. Tiedot eivät kerro käyttäjän nimeä tai muita henkilökohtaisia tietoja eikä käyttäjää ei voida tunnistaa pelkkien evästeiden avulla.

Jos käytät internetsivujamme, hyväksyt evästeiden käytön ja tallentamisen tietokoneellesi. Useimmat selainohjelmat hyväksyvät evästeet automaattisesti.

Sinulla on mahdollisuus estää evästeiden käyttö muuttamalla selaimesi asetuksia siten, että selain ei salli evästeiden tallentamista. Siinä tapauksessa hyväksyt, että joidenkin palveluiden osalta evästeiden käytön estäminen saattaa kuitenkin vaikuttaa palvelun toiminnallisuuteen.

Evästeistä saadut tiedot poistetaan automaattisesti 14 kk:n kuluttua keräämisestä.

 

Winterent-mobiilisovellus

Winterent-mobiilisovellusta käytetään eFATBIKE.fi-verkkopalvelun varaus- ja henkilötietojen käsittelyyn, mutta mobiilisovelluksen kautta ei kerätä henkilötietoja. Henkilötietoja ei tallenneta mobiililaitteelle. Tietojen siirto mobiilisovelluksen ja eFATBIKE.FI-verkkopalvelun välillä tapahtuu salattuna.

Mobiilisovellus käyttää matkapuhelimen kameraa pyörien tunnistekoodien ja matkamittarilukemien lukemiseen. Kameralla otetut kuvat tallennetaan eFATBIKE.FI-verkkopalveluun ja niitä käytetään hyväksi järjestelmän jatkokehityksessä.

 

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä rekisterinpitäjälle.
Rekisterinpitäjä voi pyytää rekisteröityä tarkentamaan pyyntöään kirjallisesti ja varmentamaan
rekisteröidyn henkilöllisyyden ennen pyynnön käsittelemistä.

 

Tarkastusoikeus

Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot.

 

Oikeus tietojen oikaisemiseen

Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.

 

Vastustamisoikeus

Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty
lainvastaisesti.

 

Suoramarkkinointikielto

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.

 

Poisto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme
poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei
voida poistaa. Rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa.
Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle.

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia
saadaan ratkaistua.

 

Valitusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme
henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

 

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Emme myy tai luovuta asiakastietoja ulkopuolisille tahoille.

Henkilötietojasi voidaan luovuttaa alihankkijoillemme siinä määrin, kun ne osallistuvat tässä selosteessa
kuvattujen käyttötarkoitusten toteuttamiseen. Henkilörekisterin teknisen ylläpidon toteuttava
rekisterinpitäjän yhteistyökumppani voi siirtää henkilötietoja soveltuvan yksityisyyden suojaa koskevan
lainsäädännön ja tämän tietosuojaselosteen mukaisesti.

 

Käsittelyn kesto

Henkilötietoja käsitellään pääsääntöisesti niin kauan, kuin asiakkuus on voimassa. Henkilötiedot voidaan
säilyttää myös tätä kauemmin, jos sovellettava lainsäädäntö tai sopimusvelvoitteet kolmansia osapuolia
kohtaan edellyttävät pidempää säilytysaikaa.

 

Henkilötietojen käsittelijät

Rekisterinpitäjä ja tämän työntekijät käsittelevät henkilötietoja. Voimme myös ulkoistaa henkilötietojen
käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle siinä määrin, kun ne osallistuvat tässä selosteessa kuvattujen
käyttötarkoitusten toteuttamiseen.

 

Rekisterin suojauksen periaatteet

Asiakastiedot on tallennettu tietojärjestelmäämme. Rekisterin käyttöoikeus on ainoastaan nimetyillä
henkilöillä, jotka tarvitsevat kyseisiä tietoja työtehtäviensä hoitamiseen ja joilla on henkilökohtaiset
käyttäjätunnukset. Rekisterin tietoja käsittelevät henkilöt ovat salassapitovelvollisia. Kaikkeen
henkilötietojen luovuttamiseen liittyy riskejä eikä mikään tekniikka tai prosessi ole täysin turvallinen.
Pyrimme käyttämään asianmukaisia teknisiä ja organisatorisia keinoja henkilötietojen suojaamiseksi.

 

Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

 

Tietosuojaselosteen muutokset

Tätä tietosuojaselostetta voidaan päivittää aika ajoin esimerkiksi lainsäädännön muuttuessa.

 

Tämä tietosuojaseloste on viimeksi päivitetty 8.4.2021.